انتخاب زبان :

ضرورت تنظیم تراکم و فاصله درختان زیتون

photo 2019 02 25 11 09 56

✳️زیتون نسبت به طول روز بی تفاوت است. اما برای گل دهی بهتر باید شدت نور کافی در اختیار برگ های درخت قرار گیرد. و شاخه های قرار گرفته در سایه قادر به گل دهی و میوه دهی نخواهند بود.

✳️در این راستا باید تراکم، فاصله و جهت کشت درختان طوری تنظیم شود که درختان از شدت نور کافی برخوردار باشند.

✳️متاسفانه در برخی باغات قدیمی احداث شده، درختان بزرگ ارقام محلی مثل زرد، روغنی، شنگه و .... بدون پیش بینی ارتفاع و تاج آن ها به فواصل کم و با تراکم زیاد کاشته شده اند.

✳️این امر باعث کاهش نفوذ نور به داخل باغ و تاج درختان، بلند شدن ارتفاع درختان به خاطر جذب نور، افزایش رطوبت در داخل باغ ، گسترش آفات و بیماری ها، دشواری مدیریت و در نهایت کاهش عملکرد کمی و کیفی برخی باغ های زیتون شده است.

✳️در چنین باغ هایی کشاورزان ناگزیر به هرس شدید درختان می شوند. اما نتایج خوبی عایدشان نمی شود.

✳️لذا باید تمهیدات لازم برای حذف اصولی درختان اضافی، تنظیم فواصل و تراکم و هرس خوب و اصولی درختان باقی مانده، در فصل زمستان صورت گیرد.

دکتر مهدی طاهری- مدیریت نوین باغ های زیتون

آدرس: تهران خیابان مفتح جنوبی نرسیده به مجموعه ورزشی شهید شیرودی کوچه افشار پلاک 8 

تلفن:  8-02188381337   فکس: 02188381339 

img 339206images     opened email envelope 318 44146  telegram