انتخاب زبان :

برداشت بین المللی زیتون

مادرید - همانطور که برداشت زیتون در سراسر نیمکره شمالی شروع می شود، IOC نیز خود را مبری ندانسته و برداشت بین المللی خود را سازماندهی می کند. با 17 درخت زیتون، که در اطراف مجسمه چشمگیر کبوتر صلح کاشته شده است، باغ مقابل IOC دارای یکی از زیباترین نمایشگاه های انواع درخت زیتون از سراسر جهان است.

برخی از این درختان در زمانی که بعضی از کشورها به IOC پیوستند کاشته شدند. در عکس،عبدالطیف قدیرا، مدیر اجرایی IOC همراه با سفیر مصر عمر احمد عبدالوهاب سلیم، مشاور سفیر تارک سیراک و معاونان اجرایی جیمی لیلو و مصطفی سپتچی  را درحال چیدن میوه از درخت زیتون مصری می بینید. انواع مختلف زیتون که امروز برداشت می شوند، با مراقبت توسط رئیس اداره فن آوری و محیط زیست عبدالکریم عدی انتخاب شده اند، و در ظروف مخصوص قرار می گیرند تا به عنوان نمادی از برداشت سال زراعی 2018 از طرف IOC به مقامات تحویل داده شود.

 

منبع: سایت شورای بین المللی زیتون 

http://www.internationaloliveoil.org/news/view/698-year-2018-news/1181-an-international-harvest

آدرس: تهران خیابان مفتح جنوبی نرسیده به مجموعه ورزشی شهید شیرودی کوچه افشار پلاک 8 

تلفن:  8-02188381337   فکس: 02188381339 

img 339206images     opened email envelope 318 44146  telegram