انتخاب زبان :

سمینار جهانی IOC در 22 نوامبر 2018

 شورای بین المللی زیتون، سازمان بین دولتی که توافقنامه بین المللی روغن زیتون و زیتون های خوراکی 2015 را مدیریت می کند، صمیمانه از شما دعوت می کند تا در سمینار پرورش زیتون و تغییرات آب و هوایی شرکت کنید. این سمینار در راستای تعهد IOC به گسترش تاثیر مثبت زیست محیطی پرورش زیتون برگزار می شود.

هدف از این سمینار افزایش آگاهی و ارائه یک انجمن برای شرکت کنندگان ذینفع در راستای به اشتراک گذاشتن دیدگاه های خود در مورد اثرات واقعی و مثبت زیتون می باشد.

در طول این سمینار، شورای بین المللی زیتون (IOC) نیز نتایج کار خود در مورد توازن کربن جهانی زیتون و برنامه تخمین توازن کربن روغن زیتون را ارائه می دهد.

یک مباحثه در مورد سازگاری های لازم برای رشد زیتون در تغییرات آب و هوایی نیز برگزار خواهد شد. نتیجه اینکه میزگردی برای بحث در مورد روند جهانی سیاست های زیست محیطی زیتون برپا می شود.

تنوع سخنرانان، از دانشگاه ها تا موسسات دولتی، مراکز تحقیقاتی و سازمان های بین المللی، این را اطمینان حاصل می کند که دیدگاه های مختلفی به بحث گذاشته شده و سمیناری پر جنب و جوش و پویا به نمایش گذاشته خواهد شد.

ثبت نام کنید

آدرس: تهران خیابان مفتح جنوبی نرسیده به مجموعه ورزشی شهید شیرودی کوچه افشار پلاک 8 

تلفن:  8-02188381337   فکس: 02188381339 

img 339206images     opened email envelope 318 44146  telegram