انتخاب زبان :

شورای ملی زیتون ایران به هیچ عنوان با واردات روغن زیتون با ارز 4200 تومانی موافق نیست!

به نقل از روابط عمومی شورای ملی زیتون ایران ، اخیرا اخبار کذبی مبنی بر موافقت شورا با واردات روغن زیتون با ارز دولتی انتشار یافته است که شورا بر حسب وظیفه خود را ملزم به پاسخگویی و شفاف سازی می داند:

اول اینکه شورای ملی به هیچ عنوان از رسالت خود که همان دفاع از حقوق اعضا و فعالین بخش زیتون است کوتاه نیامده و همچنان مخالف تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات روغن زیتون میباشد.

در رابطه با افرادیکه تحت عنوان عضو شورا با خبرگزاری ها مصاحبه می کنند در حالیکه نه تنها در شورا سمتی ندارند بلکه حتی عضو شورای ملی یا انجمن های استانی هم نمی باشند تاکید می شود که نظرات این افراد به هیچ وجه به منزله نظر شورا نمی باشد و ایشان با تحریف افکار با استفاده از عنوان شورا سعی در مغلطه کاری و تخریب جایگاه شورا دارند.

این شورا حق پیگیری قضایی بعلت سوء استفاده از نام شورا و ارائه اطلاعات غلط از سوی شورا و ایجاد تشویش را برای خود محفوظ میداند و در صورت انتشار مجدد چنین اخباری قطعا پیگیری قانونی انجام خواهد شد.

مورد دوم:
به دفعات شاهد انتشار خبرهایی در سایت های مختلف ذیل مصاحبه با اعضای شورای ملی زیتون ایران بوده ایم لازم به ذکر است که مرجع عالی زیتون در بخش خصوصی ایران ،شورای ملی زیتون ایران و در بخش استانی انجمنهای استانی زیتون می باشد و شورا غیر از اعضای هیات مدیره و نمایندگان معرفی شده توسط هیات مدیره تشکل های استانی زیر مجموعه شورا به موجب مصوبه مجمع شوراى ملى زيتون ايران و اساسنامه اين شورا كه به تاييد اتاق بازرگانی ایران رسیده عضو ندارد و افراد صرفا می توانند به عضویت انجمن های استانی در بیایند.

پایان خبر

آدرس: تهران خیابان مفتح جنوبی نرسیده به مجموعه ورزشی شهید شیرودی کوچه افشار پلاک 8 

تلفن:  8-02188381337   فکس: 02188381339 

img 339206images     opened email envelope 318 44146  telegram