انتخاب زبان :

350 میلیارد ریال غرامت پارسال به کشاورزان قزوینی پرداخت شد

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی قزوین گفت: سال گذشته 350 میلیارد ریال غرامت توسط این صندوق به کشاورزان قزوینی در بخش های مختلف شامل باغبانی، زراعت و دام و طیور پرداخت شد.

علی کلانتری :مجموع غرامت جبران خسارات وارده به کشاورزان دارای بیمه قزوین مربوط به سال زراعی 96-97، 413 میلیارد ریال بوده است.
وی اظهار داشت: 63 میلیارد ریال غرامت باقی مانده که باید به کشاورزان بیمه شده پرداخت شود به بخشی از باغداران خسارت دیده انگور در تاکستان و زیتون در طارم سفلی اختصاص دارد.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی قزوین از رشد پوشش بیمه در باغ های استان به دنبال خسارت قابل توجه سرمازدگجی فروردین ماه سال قبل خبر داد و گفت: میزان پوشش بیمه باغی قزوین از 13 هزار و 800 هکتار در سال قبل به 21 هزار و 300 هکتار افزایش یافت.
وی همچنین گفت: 32 هزار راس دام سنگین و سبک و 14 میلیون قطعه طیور نیز در استان قزوین تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار دارند.
کلانتری در خصوص خسارات وارد شده در پی سیلاب فروردین امسال به بخش های کشاورزی قزوین نیز گفت: خسارات وارد شده بیشتر به ابنیه مربوط به دامداری های سنتی بوده است اما این صندوق طبق ضوابط خود فقط اقدام به پوشش بیمه برای دام های زنده می کند.
وی اظهار داشت: شدت خسارات وارد شده به بیمه شدگان کشاورزی در استان قزوین جز چند مورد در جریان سیلاب اخیر بالا و قابل توجه نبوده است.
32 هزار بهره بردار کشاورزی در استان قزوین تحت پوشش بیمه صندوق محصولات کشاورزی هستند.

آدرس: تهران خیابان مفتح جنوبی نرسیده به مجموعه ورزشی شهید شیرودی کوچه افشار پلاک 8 

تلفن:  8-02188381337   فکس: 02188381339 

img 339206images     opened email envelope 318 44146  telegram