انتخاب زبان :

روز ملی مزرعه زیتون

photo 2019 12 14 12 51 32

مراسم روز ملی مزرعه زیتون در 21 آذر ماه سال جاری با هدف بررسی مشکلات صنعت زیتون کشور و انجام کارهای ترویجی و تحقیقاتی با همکاری باغداران و کارخانه داران این حوزه ، برگزار گردید.

این مراسم با تولیت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان زنجان و حمایت مالی شورای ملی زیتون ایران و انجمن زیتون استان زنجان، برگزار گردید.

در این مراسم ، مجری طرح زیتون کشور و مشاور معاون وزیر کشاورزی در امور باغبانی ، جناب آقای سید رحمت اله پریچهر ، فرماندار طارم جناب آقای ستار صفری و روسا و هیات مدیره های شورای ملی زیتون ایران و انجمن زیتون استان زنجان ، به همراه جمعی از کارخانه داران و باغداران حضور داشتند.

 

photo 2019 12 14 12 54 02

 

photo 2019 12 14 12 53 58

photo 2019 12 14 12 53 49

photo 2019 12 14 12 53 45

 

آدرس: تهران خیابان مفتح جنوبی نرسیده به مجموعه ورزشی شهید شیرودی کوچه افشار پلاک 8 

تلفن:  8-02188381337   فکس: 02188381339 

img 339206images     opened email envelope 318 44146  telegram