انتخاب زبان :

یازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی در محل جهاد کشاورزی گرمسار با محوریت توسعه کشت زیتون

 

در یازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی استان سمنان با محوریت توسعه کشت زیتون موارد زیر در دستور کار قرار گرفت

 ۱- باتوجه به توسعه باغات زیتون و پتانسیل استان مقرر گردید مطالبه کشاورزان مبنی بر ارقام سازگار توسط مرکز تحقیقات کشاورزی جدی گرفته شود

۲- باتوجه به ضرورت سازگاری باغات موجود با شرایط سرمازدگی مقرر شد از طریق انجمن زیتون اتاق ایران پیگیری لازم برای تامین تسهیلات ارزان قیمت انجام شود

۳- مقرر شد باتوجه به تولید قابل توسعه زیتون در استان زنجیره تولید و ارزش زیتون در استان توسط تولیدکنندگان و باغداران جدی گرفته شود

۴- توصیه گردید صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی در چارچوب ارائه مدل خدمت پرداخت تسهیلات برای نوسازی و پیوند باغات زیتون با نرخ کمتر از ۱۰% اختصاص یابد

۵- مقرر گردید موضوع ورود بیمه های تجاری برای پوشش زیتون های باغات در دستور کار کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان قرار گیرد

۶- تقویت تشکل زیتون کاران برای پیگیری مطالبات در حوزه توسعه و عملکرد

آدرس: تهران خیابان مفتح جنوبی نرسیده به مجموعه ورزشی شهید شیرودی کوچه افشار پلاک 8 

تلفن:  8-02188381337   فکس: 02188381339 

img 339206images     opened email envelope 318 44146  telegram