انتخاب زبان :

دفاع نماینده زنجان در شورای عالی استانها از صنعت زیتون کشور

 

🔺دفاع نماینده زنجان در شورای عالی استانها از صنعت زیتون کشور و مخالفت با واردات روغن زیتون با ارز دولتی در فصل برداشت زیتون ؛ واردات بی رویه و غیر ضروری روغن زیتون بی کیفیت خارجی امنیت غذایی کشور و زیتونکاران داخلی را با مشکل اساسی روبرو کرده است.

آدرس: تهران خیابان مفتح جنوبی نرسیده به مجموعه ورزشی شهید شیرودی کوچه افشار پلاک 8 

تلفن:  8-02188381337   فکس: 02188381339 

img 339206images     opened email envelope 318 44146  telegram