انتخاب زبان :

اهداف شورای ملی زیتون ایران:

 اهداف شورای ملی زیتون ایران بطور کلی در سه بخش 1- ساماندهی تولید زیتون کشور ، 2- ساماندهی تجارت زیتون کشور و 3-ساماندهی مصرف زیتون کشور تقسیم بندی میشود. اهم اهداف شورا عبارتند از: 

 1. پیریزی یک نظام جامع زیتون و فعالیت های مرتبط 
 2. حمایت از بهبود فضای کسب  کار
 3.  دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء شورا 
 4.  اشاعه فرهنگ مصرف زیتون، روغن زیتون و مشتقات آن 
 5.   تصویب سیاست های حمایتگرانه از تولید داخلی زیتون کشور 
 6. پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور
 7.   تعامل  با مقامات دولتی و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود عملکرد  شورا 
 8. برگزاری دوره های آموزشی برای دست اندرکاران زیتون در جهت افزایش کیفیت  و مرغوبیت محصولات زیتون تولید داخلی کشور 
 9. جلوگیری از هرگونه رقابت ناسالم که به زیان دست اندرکاران زیتون کشور و کاهش مرغوبیت محصولات زیتون داخلی منجر گردد
 10.  تدوین و انتشار نشریات علمی و صنعتی و تشکیل کنفرانس ها و سمینارهای علمی و عملی 
 11.  فراهم کردن امکان استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران زیتون کشور و بهنگام نمودن آن با صنعت زیتون جهان 

 

آدرس: تهران خیابان مفتح جنوبی نرسیده به مجموعه ورزشی شهید شیرودی کوچه افشار پلاک 8 

تلفن:  8-02188381337   فکس: 02188381339 

img 339206images     opened email envelope 318 44146  telegram