انتخاب زبان :

اعزام هیات شورای ملی زیتون ایران به ترکیه

نمایشگاه کشاورزی آنتالیا

بازدید از مرکز تحقیقات ازمیر ترکیه
                                                                                                                                                        بازدید از باغات ترکیه
بازدید از تولید نهال مرکز تحقیقات ترکیه
نمایشگاه کشاورزی آنتالیا
نشست مشترک با اساتید ترکیهآدرس: تهران خیابان مفتح جنوبی نرسیده به مجموعه ورزشی شهید شیرودی کوچه افشار پلاک 8 

تلفن:  8-02188381337   فکس: 02188381339 

img 339206images     opened email envelope 318 44146  telegram